Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výběr z literatury k římskému právu

7. 9. 2007

I. České a slovenské práce:

Balík, Stanislav: Dějiny římského státu a práva, Praha 1989

Balík, Stanislav senior a junior: Rukověť k dějnám římského práva a jeho institucí, Čeněk, Plzeň 2007

Bartošek, Milan: Dějiny římského práva, Praha 1995

Bartošek, Milan: Encyklopedie římského práva, Praha 1981

Bartošek, Milan: Škola právnického myšlení, Praha 1991

Bělovský, Petr: Advokacie a jurisprudence ve starověkém Římě, Karolinum, Praha 2005

Bělovský-Falada-Skřejpek: Případy římského praetora, LexisNexis, Praha 2004

Blaho - Rebro: Rímske právo. Iura edition: Bratislava 2010 (4. vydání)

Blaho-Haramia-Židlická: Základy rímskeho práva, Manz, Bratislava 1997

Blaho-Hausmanninger: Praktické štúdie z rímskeho práva, Bratislava 1993

Blaho-Hausmanninger: Praktické prípady z rímskeho práva, Bratislava 1998

Blaho, Peter: Justiniánske Inštitúcie - překlad z latiny vč. pramenného textu, Trnava 2000

Blaho, P. - Skřejpek, M: Iustiniani Institutiones - Justiniánské Instituce (text a překlad). Karolinum: Praha 2010

Boháček, Miroslav: Nástin přednášek o soukromém právu římském I. a II, Praha 1945

Bonfante, Pietro: Instituce římského práva (přeložil J. Vážný), Brno 1932

Bubelová, Kamila; Dostalík, Petr: Praktikum z římského práva. 2. rozšířené vydání. Leges: Praha 2013

Bubelová, K. (ed.): Res - věci v římském právu, UP v Olomouci, Olomouc 2008

Dostalík, P.: Texty ke studiu římského práva soukromého, Čeněk, Plzeň 2009

Frýdek, M.: Praktická cvičení z římského práva. Key Publishing: Ostrava 2010

Frýdek, M.: Kurs římského práva. Key publishing: Ostrava 2011

Gaius: Učebnice práva ve čtyřech knihách, překlad Kincl, J., Brno 1981

Hájek, A.: Slovník právnický převážně latinský, Švanderlík, rok neuveden

Heyrovský, L.: Dějiny a systém soukromého práva římského, Praha 1902

Hrdina A. I.: Sylabus římského práva soukromého, Čeněk: Plzeň 2002. 2. upravené vydání  Plzeň 2010

Kincl-Urfus-Skřejpek: Římské právo, C.H.Beck, Praha 1995

Kincl, J.: Dicta et regulae iuris - právní úsloví s překladem, Praha 1990

Klang, M.: Malá encyklopedie latiny v právu, Linde, Praha 2001

Král-Groh: Státní zřízení římské, Praha 1921

Poláček, V.: Denegatio (diskreční pravomoc magistrátů), V. Linhart, Ostrava 1947

Rebro, K.: Latinské právnické výrazy a výroky, Bratislava

Rebro, K.: Rímske právo súkromné, Bratislava 1980

Rebro - Blaho: Rímske právo, Bratislav 1997

Skřejpek, M.: Latinsko-český slovníček práva římského, Praha 2000

Skřejpek, M.: Texty ke studiu římského práva, Orac, Praha 2001

Skřejpek, M., Falada, D., Kuklík: Exegésis - výklad právních textů, Čeněk, Plzeň 2005

Skřejpek, M.: Ius et religio, Vydavatelství 999, Pelhřimov 1999

Skřejpek, M.: Římské právo v datech, Praha 1997

Skřejpek, M.: Poodkryté tváře římského práva, Havlíček Brainteam, Praha 2006

Skřejpek, M.: Římské soukromé právo - Systém a instituce. Čeněk: Plzeň 2011

Skřejpek - Falada - Bělovský: Případy římského praetora, LexisNexis, Praha 2002

Sommer, Otakar: Dějiny pramenů římského práva, Praha 1922

Sommer, Otakar: Učebnice soukromého práva římského I. a I., Všehrd, Praha 1946 (reprint 2011 Wolters Kluwer)

Urfus, V.: Historické základy novodobého práva soukromého, Beck, Praha 1994

Urfus, V.: Římskoprávní vzdělanost a její vklad do vývoje státoprávních představ, Brno 1978

Vaňková, Jarmila: Rímske reálie pre právnikov. Iura Edition: Bratislava 2010.

Vančura, Josef: Úvod do studia soukromého práva římského, Praha 1923

Vážný, Jan: Římský proces civilní, Praha 1935

Vietor: Inštitúcie rímskeho práva, Bratislava 1955

Vrana, Vladimír: Matrimonium v rímskom práve, Košice 2005

Židlická, Michaela: Římské právo a jeho vliv na formování kontinentálního právního systému, Brno 1993

II. Zahraniční knihy:

Buckland, W. W.: A Manual of Roman Private Law, Cambridge 1939

Frier, Bruce W.: A Casebook on Roman Law of Delict, Atlanta

Czyhlarz, K. R.: Lehrbuch der Institutionen des römischen Recht, Wien 1914

Frier, Bruce W.: A Casebook on Roman Family Law, Oxford 2004

Kaser, Max: Römisches Privatrecht. Ein Studienbuch, 1966

Kaser, Max: Römische Rechtsgeschichte, Göttingen 1967

Kunkel, W.: Römische Rechtsgeschichte, Wien 1964

Mayer-Maly, Theo: Römisches Privatrecht, Wien 1991

Nicholson, Barry: A Introduction to Roman Law, Oxford 1962

Schultz: Classical Roman Law

Stein, P.: Roman Law in European History, Cambridge 1999

Wiacker, F.: A history of Private Roman Law in Europe, Oxford 1995

Wolodkiewicz, W. - Zablocka, M.: Prawo rzymskie - Instytucje. C. H. Beck: Warszawa 2009

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář