Jdi na obsah Jdi na menu
 


Příklad zápočtového testu ZS 2018/2019

18. 9. 2018

Gai. Inst. 1. 133. Admonendi autem sumus liberum esse arbitrium ei qui filium et ex eo nepotem in potestate habebit, filium quidem de potestate demittere, nepotem vero in potestate retinere; vel ex diverso filium quidem in potestate retinere, nepotem vero manumittere, vel omnes sui iuris officere. Eadem et de pronepote dicta esse intellegemus.

Překlad:

Musím ovšem poznamenat, že ten, kdo bude mít v pravomoci syna a z něho (narozeného) vnuka, může svobodně rozhodnout, že syna sice z pravomoci propustí, avšak vnuka si ponechá. Anebo že si naopak syna v pravomoci ponechá, avšak vnuka propustí. Anebo že z nich ze všech udělá osoby svéprávné. Totéž považujeme za řečené také o pravnukovi.

Otázky k textu:

1. Identifikujte přesně pramenný zdroj.

Jedná se o Gaiovu Učebnici práva ve čtyřech knihách, komentář první, paragraf 133. Do češtiny ji přeložil prof. Jaromír Kincl.

2. Jak se latinsky nazývá otcovská moc a co bylo jejím obsahem?

Patria potestas.

Otec měl právo rozhodovat o životě svých podřízených osob, mohl je trestat za provinění, měl povinnost se o ně postarat, měl jim zajistit budoucnost, hledat ženicha/nevěstu, zabezpečit jejich vzdělání, oni naopak byli povinni pro něj pracovat (mohl je na práci pronajmout i jiné osobě) a cokoli podřízená osoba nabyla, nabýval do vlastnictví pater familias. Děti mohl otec i prodat do otroctví.

3. V jakém příbuzenském vztahu jsou děd a vnuk?

Jsou to kognáti ve 2. stupni příbuzenství.

4. Jakým způsobem může otec propustit syna z otcovské moci?

Tento postup se nazývá emancipatio. Provádí se trojím převodem pod moc jiného patera familias a poté propuštěním.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář